Kalkulator GFR – łapówka dla lekarzy od ROCHE ;)

Mały kalkulatorek zasilany dwoma bateriami lr43 umozliwia obliczanie GFR – wspołczynnik choroby nerek – dwoma metodami levy oraz C&G współczynnkik masy ciala BMI oraz wspolczynnik powierzchni ciala BSA   do tego zwykly czterodzialaniowy kalkultorek  

Opis języka programowania CASIO FX-7000G

Język programowania jest prosty słowa kluczowe są teokenizowane. Tokenizowane oznacza, że symbole i znaki są używane zamiast słownych  poleceń. Minimalizuje to pamięć używaną w programach. Ten typ języka programowania, jest powszechne w dzisiejszych kalkulatorów graficznych z Casio. Polecenia są ciekawe: :  dwukropek oddzielne komendy. ? Polecenie wejścia. Kalkulator monituje o…